Uprava Korporacije | Аuto Caccak Komerc - IVECO commercial vehicles and trucks
Sistem Uprave Iveco Korporacije

Iveco je svoj sistem Uprave Korporacije načinio na osnovu skice Modela Organizacije, Upravljanja i Kontrole koji obuhvata pravila i procedure koje moraju poštovati svi zaposleni i organi korporacije, kao i svi ostali subjekti koji nastupaju u ime ili na strani kompanije.

Iveco SpA Organizacioni Model je u skladu sa Zakonskim aktom i sadrži Model Organizacije, Upravljanja i Kontrole za Iveco SpA koji je dopunjen Fiat SpA smernicama i koji je potvrdio Upravni odbor direktora 17. septembra 2007. godine.

Pored toga, prema poglavlju 301 Zakona Sarbanes-Oxley iz 2002. godine, ustanovljena je procedura za postupanje po prigovorima koji se odnose na kršenje etičkih principa.

SAZNAJTE VIŠE
Molimo da nam date svoje podatke u nastavku da bismo saznali više. Jedan od naših stručnjaka će uskoro stupiti u kontakt sa vama.

MARKETINŠKE AKTIVNOSTI
Obrada mojih podataka od strane Auto Čačak Komerc automatskim ili elektronskim putem+ uključujući poštu ili e-poštu, telefon (npr. automatizovani telefonski pozivi, SMS, MMS, faks) i bilo koje druge (npr. veb stranice, mobilne aplikacije), u svrhu slanje komercijalnih komunikacija kao i oglašavanje proizvoda i usluga.

MARKETING TREĆIH LICA
Saopštavanje mojih podataka Auto Čačak Komerc + i njihova obrada u svrhu slanja komercijalne komunikacije, kao i reklamiranja proizvoda i usluga ili vršenja istraživanja tržišta.

Polja označena * su obavezna!