IVECO SRBIJA - Autorizovana IVECO prodaja i servis

Informacije za kontakt

AUTOČAČAK KOMERC, Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju, promet, saobraćaj i usluge Export-Import d.o.o.

Lokacija Čačak

Braće Stanića 45,
32000 Čačak
Auto karta
Satelitski snimak
Tel: 032 376-224
Email: office@autocacakkomerc.com

Prodaja
Srednja i teška komercijalna vozila IVECO
(Medium and Heavy IVECO)
Dragica Dunjić, dipl.maš.inž.
Tel: 064 855 50 11
Email: d.dunjic@autocacakkomerc.com

Laka komercijalna vozila IVECO
(Light IVECO)
Marko Miković, ekonomista
Tel: 064 855 50 10
Email: m.mikovic@autocacakkomerc.com

Komercijala
Ivana Ristović, dipl. ek.
Tel: 064 855 50 57
Email: i.ristovic@autocacakkomerc.com

Finansije
Mirjana Dukanac, dipl. ek.
Email: finansije@autocacakkomerc.com
Nevena Prtenjak, master ek.
Tel: 065 4 77 88 00
Email: n.prtenjak@autocacakkomerc.com

Servis
Momčilo Bratuljević, dipl. inž. el.
Tel: 064 855 50 61
Email: m.bratuljevic@autocacakkomerc.com
Nikola Štavljanin
Tel: 064 855 50 44
Email: n.stavljanin@autocacakkomerc.com
Snežana Kostić
Tel: 064 855 50 16
Email: s.kostic@autocacakkomerc.com
Andjela Mitrović
Tel: 065 663 80 95
Email: a.mitrovic@autocacakkomerc.com

Korisnički servis 24h
Momčilo Bratuljević, dipl. inž. el.
Tel: 064 855 50 61
Email: m.bratuljevic@autocacakkomerc.com

Informatička podrška
Zoran Marković, inž. inf.
Email: z.markovic@autocacakkomerc.com

Lokacija Krnjača

Zrenjaninski put 83A,Krnjača
11000 Beograd
Auto karta
Satelitski snimak
Tel: 011 3319-851
Email: krnjaca@autocacakkomerc.com

Servis
Bojan Bratić
Tel: 064 855 50 54
Email: b.bratic@autocacakkomerc.com

Lokacija Novi Sad

Sentandrejski put 157A,
21000 Novi Sad
Auto karta
Satelitski snimak
Tel: 021 2155-670
Email: novisad@autocacakkomerc.com

Komercijala
Ognjen Djukić
Tel: 063 519 034
Email: o.djukic@autocacakkomerc.com

Servis
Jovan Marković
Tel: 064 8773 757
Email: novisad@autocacakkomerc.com

Rukovodstvo

Vlasnik
Milenko Kostić


Generalni direktor
Sredoje Prtenjak, dipl. ekonomista
Email: s.prtenjak@autocacakkomerc.com